Cennik

Tłumaczenia:

Cena tłumaczeń zaczyna się od 50 zł.
Następnie obowiązuje podany niżej cennik:

Z języka polskiego na niemiecki: 40zł/str.
Z języka niemieckiego na polski: 35zł/str.

 

Ilość znaków zaokrąglam do połowy strony w górę. Jedna
strona rozliczeniowa to 1500 znaków ze spacjami.
Tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumaczenia
ekspresowe oraz tłumaczenia ustne są wyceniane indywidualnie.

Nauka online:

Pierwsze zajęcia (30 min) to diagnoza poziomu językowego

oraz potrzeb ucznia są darmowe.

Dalsze nauczanie:

1 h  – 50 zł.